Tiltaka som regjeringa har innført, gjeld frå 27. mars, men det er tilrådd å følgja dei frå 24. mars:

  • Når me er ute, bør me ikkje vera meir enn fem personar i same gruppe. Det gjeld ikkje dei som er i familie eller i same husstand.
  • Når me er innandørs på arbeidsplassen, bør me ha minst to meters avstand til kvarandre. Det gjeld ikkje når me er innandørs med familie eller personar i same husstand.
  • I det offentlege rom bør me halda minst ein meters avstand til andre menneske.

Les meir på nettsida helsenorge.no

Pressemelding frå regjeringa om tiltaka mot koronasmitte som vert vidareførte kan du lesa her