Skuleåret 23/24 vil det til saman vera 1457 elevar i Sogndalsskulen.

I kommunen er det tre oppvekstsenter, to barneskular,  to ungdomskular og to barne- og ungdomsskular. I tillegg får elevar og vaksne opplæring på Sogndal opplæringssenter og Kringsjå leirskule.

Les velkomsthelsinga frå kommunalsjef Kenth Rune Teigen Måren: Velkommen til nytt skule- og barnehageår!