• Søknadsfrist for SMIL-tilskot er 15. april 2024.
  • Søknadsfrist for tilskot til tiltak i beiteområde er 15. april 2024.
  • For tilskot til drenering av jordbruksjord praktiserer vi løpande søknadsfrist fram til 01. november.

Kommunen har fått følgjande løyvingar til dei ulike ordningane:

  • SMIL – 710 000 kroner
  • Tilskot til tiltak i beiteområde – 150 000 kroner
  • Drenering – 74 000 kroner

For nærare omtale av søknadsordningane, og kva du kan søkja på, sjå info under Tilskot i jordbruket - SOGNDAL KOMMUNE.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen om du har spørsmål til søknadsordningane eller til søknad.