Kommunen pliktar å innhente uttale frå politiet og sosialtenesta til desse søknadane.

Kommunen er i gang med ferieavvikling, og i perioden 10. juli-23 til 10. august-23 vil det vere redusert kapasitet for å handsame denne type søknadar. Kommunen oppmodar alle som har planlagt arrangement der dei skal søkje om skjenkebevilling, om å søkje i god tid.