På programmet står mellom anna vising av dyreplankton i mikroskop, sjå på dyra i akvarium og observasjon med undervatnsdrone. Det vil òg vera høve til å ta ro-knappen, fiska og bada. Redningsselskapet sin Elias-båt kjem også på besøk.

Det vert servert både middag og frukt til alle deltakarane.

Kvar tysdag frå 5. juli til 2. august, kl. 12.00 til 18.00. Ingen avgift, tilpassa born og unge mellom 8-16 år. Det er begrensa ledige plassar.

Aktivitetane går føre seg ved basen til kystlaget ved Jektestrondi og Fjordmuseet i Kaupanger. 

Påmelding innan 27. juni 2022.

www.indresognkystlag.no 

Ring til Ruben Bøtun sms/ mob 95 76 17 17, eller send mail til rubenbotun88@gmail.com