Ungdomsavdelingen i Sogndal kommune arrangerer ferieaktivitetar for ungdom frå 13-18 år (fyller i 2020) frå 10.-15. august. Her blir det workshops og aktivitetar.

Oversikt over alt du kan melda deg på, finn du på facebooksida til ungdomsavdelingen.

Påmelding må skje på deltaker.no, det er ikkje nok å trykka deltek på facebook. Ver obs på at det er ulike påmeldingsfristar på aktivitetane.