Helsestasjon for ungdom og unge vaksne er sommarstengd frå 29/6-14/8.

Helsestasjonstenestene og jordmortenesta har ope og har vanleg opningstid.