I perioden 22. juni – 14. august har me ope kvardagar mellom klokka 10.00 og 14.00.
Sentralbordet vårt når du på telefon 57 65 25 00 mellom klokka 08.00 og 14.00.