Legekontora

Legekontora har vanleg opningstid.
Grunna ferieavvikling kan det vera redusert kapasitet på vanlege timar hjå fastlegane. Kapasiteten på øyeblikkeleg hjelp er som vanleg.

Oversikt over opningstid ved dei ulike legekontora finn du her:

Sentralbord og innbyggjartorg

Frå og med onsdag 21. juni til og med fredag 18. august når du sentralbordet på telefon 57 65 25 00 mellom klokka 08.00 og 14.00.

  • Innbyggjartorget i Sogndal har vanleg opningstid i heile sommar, klokka 10.00 - 14.00.
  • På grunn av ferieavvikling er innbyggjartorget i Balestrand stengt nokre enkeltdagar i veke 26, 27 og 28.
    (Stengt 27., 28., 29 og 30. juni, 3., 6. og 7. juli og 11., 13. og 14. juli) Elles vanleg opningstid.
  • Innbyggjartorget på Leikanger er ope når biblioteket er ope.

Biblioteka

  • Biblioteket i Balestrand har sommarstengt i veke 29, 30, 31 og 32. 
  • Leikanger bibliotek held stengt i veke 28 og 30.

Sjå elles oversikt over opningstider på biblioteket si nettside.

Tildelingskontoret

  • Tildelingskontoret vil vera tilgjengeleg på telefon 400 22 970 måndag, onsdag og fredag klokka 09.00 - 12.00 i veke 25-33.

Du kan òg kontakte kontoret på tildeling@sogndal.kommune.no.

Jordmor

Grunna ferieavvikling og vaktberedskap vil det følgjande dagar ikkje vere jordmor på kontoret: 30/6, 3/7, 4/7, 7/7 og 28/7

Du vil da ikkje få svar på telefon 94 13 14 59

Det er alltid ei jordmor tilgjengeleg på vakt, ring via legevaktsentralen 116 117.

SIMAS

Oversikt over tømmeruter og opningstider på miljøstasjonane finn du på SIMAS si nettside