Opningstidene for perioden 2. juni til 27. august finn du på nettsidene til biblioteka.

Biblioteka i Leikanger og Balestrand held fram med dei vanlege opningstidene, forutan at dei opnar 12.30 tysdagar på Leikanger nokre veker i sommar. Biblioteket i Balestrand kjem til å halda stengt veke 29, 30, 31 og 32 i samband med ferieavvikling. Opningstidene for biblioteka finn du på nettssida til Sogndalsbiblioteka.

1. juni startar årets Sommarles, ein digital lesekampanje  for elevar i 1. -7. klasse. Meir informasjon om Sommarles:. Sommarles byrjar 1. juni! - Sogndalsbiblioteka