Det blir stadfesta at det dreiar seg om Delta-varianten slik me har hatt mistanke om.
 
Delta-varianten gir meir alvorleg sjukdom enn Alfa-varianten og smittar lettare. Vaksinasjon med berre ein dose beskyttar litt dårlegare mot sjukdom grunna Delta-varianten men heldigvis ser det ut til at beskyttelsen mot alvorleg sjukdom, også med berre ein vaksinedose, er svært god.
 
Ta test og hald deg heime viss du er sjuk.
Hald avstand og vask hender.