Det er teke 12 hurtigtestar som alle var negative.
Neste planlagde tidspunkt for informasjon frå kommunen blir i samband med svar på prøvar tekne i går. Desse er venta rundt kl. 18.