Grunneigarlaget på Systrond har vedteke å stenga for småviltjakt i laget sitt område sesongen 2023-2024.

Predatorjakt er tillate utan jaktkort, vert det opplyst frå grunneigarlaget.

Denne informasjonen er vidareformidla av kommunen etter førespurnad frå grunneigarlaget. For informasjon om småviltjakt i andre delar av Sogndal kommune, må du ta kontakt med det aktuelle grunneigarlaget.