I samband med omkoplingsarbeid på vassnettet i Ålkrysset vert vatnet stengt frå klokka 22 måndag 14. februar til klokka 03 tysdag 15. februar.

Det er sendt ut SMS-varsling til dei abonnentane som blir råka. Har du ikkje fått SMS-varsling? Sjå kva som kan vera grunnen til det