Illustrasjonbiletet syner stenging og omkøyringsveg.

Gulmerking - Anleggsområde. Stengt for personbiltrafikk. Køyring til eigedomane tillete.
Raudstipling - Personbiltrafikk med lysregulering om Kyrkjegota.

Skulebussane skal passere gjennom anleggsområdet. Ringbussen vil ikkje gå lenger enn til Kaupangsenteret så lenge arbeidet pågår.