I første perioden vil vegen vera stengd mellom Haukareid bru og barnehagen. I andre perioden vert han stengd mellom barnehagen og Dalavegen.

Vegen til barnehagen vil vera stengd mellom Haukareid bru og Notsete barnehage f.o.m. 31.08.2020 t.o.m. 16.09.2020.

Når vegen skal stengast mellom Dalavegen og barnehagen, vil dette verta varsla på nytt.

Eventuelle endringar ut over dette vil verta varsla snarast mogeleg.