Til vanleg er det stengt inntil 15 minuttar ved sprenging på rv. 13 i Bondeviki på strekninga Sogndal og Leikanger.

Tysdag 25. januar er det meldt at vegen vil vera stengt ein halvtime frå klokka 13 grunna sprengingsarbeid.

Meir informasjon om vegstreningar finn du på Trafikkinformasjon | Statens vegvesen