Vegen vert stengd grunna vegarbeid. Stenginga er skilta i Gravensteinsgata ved Ålkrysset og i rundkøyring ved kulturhuset.