Stenginga skuldast ferdiggjering av fasade over køyrebane, og stenginga er grunna tryggleik. Det vil samstundes bli gjort arbeid i ny p-kjellar, opplyser Sognahallen AS, som beklagar ulempene stenginga fører til.

Alternativ parkering kan vera i p-huset i Nedrehagen og på Kvåle (baksida av Kvåle stadion).