Sogndal kommune har onsdag sendt ut følgjande SMS til innbyggarane:

«På grunn av særs stor brannfare i terrenget frårår vi all bruk av open eld, også jonsokbål. Unnatak er grilling i eigen hage. Meir info på www.sognbrann.no»