Her kan du røysta på valdagen

Stad Røystelokale Opningstid Oversikt røystelokale
Balestrand Belehalli, Kreklingevegen 2 09:00 - 20:00 Belehalli
Leikanger Leikangerhallen/Saften, Riverdalen 5 09:00 - 20:00 Saften
Fjærland Fjærland oppvekstsenter, Fjærlandsfjorden 356 13:00-20:00  
Sogndal sentrum Sogndal idrettshall, Lunnamyri 4 09:00 - 20:00 Sogndal idrettshall
Parkering
Kaupanger Kaupanger skule, Brekkeflaten 2 09:00 - 20:00  

Vallokala har ope til klokka 20.

Hugs legitimasjon! Ta gjerne med valkortet.

Meir informasjon om valet finn du her på nettsida til Sogndal kommune