2022 er Frivilligheitsåret. Norges Frivilligsentraler inviterer i samarbeid med ei rekke andre organisasjonar til ein sykkeltur gjennom heile landet. Saman skal me sykla, for å skapa gode og inkluderande lokalsamfunn. Turen går frå Nordkapp til Arendalsuka, frå 21. mai til 15. august 2022.

På nettsida Sykkelturen 2022 kan du følgja turen frå nord til sør.

Meir informasjon om programmet i Sogndal kommune finn du på nettsida til Leikanger frivilligsentral.