Du kan ta kontakt på e-post tildeling@sogndal.kommune.no ved spørsmål.