Me ber difor dei som har vore på Meatpoint og nærkontaktar til smitta om å vere merksame på at sjukdommen kan bryte ut relativt lang tid etter smitte. Vaksine ser ut til å beskytte dårleg mot smitte. Test deg ved minste teikn til symptom.
 
Vanlege symptom:
 • feber
 • tørrhoste
 • trøttheit
Mindre vanlege symptom:
 • verk og smerter i kroppen
 • sår hals
 • diaré
 • augekatarr
 • hodepine
 • tap av smaks- eller luktesans
 • utslett på huda eller misfarging av fingre eller tær
Alvorlege symptom:
 • pustevanskar eller tungpust
 • brystsmerter eller trykk i brystet
 • tap av tale- eller bevegelsesevne