I perioden 3. juli til 9. august kan du tidlegrøysta. I Sogndal kommune kan du røysta i innbyggartorget på kommunehuset i Sogndal i opningstida, kvardagar klokka 10.00-14.00.

Hugs å ta med legitimasjon med bilete!

Me kjem ikkje til å spørja om grunnen til at du vil tidlegrøysta.

Frå 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga, og du vil då kunna røysta både i Balestrand, Leikanger og Sogndal.