Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse? Er du nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg.

Reiselivsnæringa har stort behov for kokkar og servitørar i Sogn. NAV region Sogn, Sogn Næring og Vestland fylkeskommune har i samarbeid med bransjen, oppretta eit utdanningstilbod innan restaurant- og matfag ved Sogndal vidaregåande skule  med oppstart 15. august 2023 .

Vi har utarbeidd eit heilt unikt tilbod der du vekslar mellom teori og praksis i bedrift dei tre første åra, og er fulltidslærling i bedrift siste året. 

Som deltakar på dette studiet, er du garantert lærekontrakt, og vi kan legge til rette for den enkelte ved behov.

Sogndal vidaregåande skule har eit kreativt læringsmiljø med høgt fagleg fokus og god trivsel. Her kan du finne ditt framtidsyrke med fagleg styrke. Når du vel utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, får du ei allsidig utdanning som kan brukast over heile verda. Du utdannar deg til å kunne arbeide i kreative, spennande og internasjonale miljø. Du bør like å arbeide med mat og vere positivt innstilt til arbeid i eit serviceyrke.

Skulen har lange fagtradisjonar og dyktige, engasjerte lærarar som legg vekt på at elevane skal bli gode fagarbeidarar. Restaurant- og matfag ved Sogndal vidaregåande skule har nye og gode praksislokale med godt utstyr.

Krav til søkarar: 

  • Over 18 år
  • Fullført grunnskule/GMU (grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom)
  • Norskkunnskap minimum A2 skriftleg og munnleg
  • Registrert som arbeidssøkar hjå NAV – eller du kan søke på ordinær vaksenrett.

Utdanningsløp:

  • År 1 –3: Undervisning v/Sogndal vidaregåande skule + praksis i bedrift
  • År 4: Lærling i bedrift

Om du ønsker meir informasjon om tilbodet og korleis du søkjer, kan du ta kontakt med NAV Sogndal  rigmor.wathne@nav.no tlf 47 28 66 76 eller Idunn.Litlere@nav.no tlf 94 84 30 39

Informasjon om tilbodet finn du og på Vestland fylkeskommune sine heimesider: https://www.sogndal.vgs.no/restaurant-og-matfag.365159.nn.html