Sogndal kommune har sidan samanslåinga delt ut kulturmidlar og nærmiljømidlar. Søknadsfristen for årets tildeling var 1. april. Søknadsportalen for kvar tilskotskategori vart oppretta på kommunen sine nettsider, og kunngjort i lokalmedia og i kommunen sine eigne kanalar. Saka skulle vore fremja i mai-møtet til utval for samfunnsutvikling, men sidan dette møtet vart avlyst, vart saka utsett til juni-møtet.

Det er søkt om langt meir midlar enn ordningane har til rådvelde. Nokre søknader er flytta til ein annan tilskotskategori dersom innhaldet i søknaden tilseier det. Den totale budsjettramma for kulturmidlar og nærmiljømidlar i 2023 er 1,5 millionar kroner.

Midlane blir fordelt slik etter vedtak i utval for samfunnsutvikling. Vedtaket er i samsvar med tilrådinga:

Nærmiljømidlar

Sogn Terrengsykkel 60 000   

Kaupanger idrettslag 30 000   

Balestrand idrettslag 20 000   

Kleivane Realsameige 10 000   

Tjugum og Esefjorden Grendalag 10 000   

Vestre Leite Grendalag 60 000   

Vener av Balestrandsfjella 20 000   

Barsnes Grendalag 5 000   

Idrettslaget SYRIL 70 000   

Sogndal idrettslag Orientering 23 000   

Russ 23 v/Sigrid Mundal 10 000   

Kjørnes Velforening 20 000   

Barnas Turlag Leikanger  5 000   

Kirsti Lunde (vert tildelt grendalag eller liknande) 10 000   

Henning Birger Sagevik (tildelt idrettslaget i Balestrand) 5 000   

Norane idrettslag 5 000   

Vetlefjorden idrettslag 30 000

Røysaleite Grendalag 10 000

Til saman: 403 000 kroner

Meir informasjon om søknadane og tildelinga, finn du i saksutgreiinga i møtekalenderen.

Kultur og aktivitetstilbod for barn og unge

Midlane blir tildelt jamfør ein modell som består av ein grunnsats + ein medlemssats.

Leikanger skulemusikk 46 648

Kaupanger speidergruppe 13 200

Avdal Leyeune 10 600

Balestrand skyttarlag 8 600

Kjernen 4H 8 000

Norum Skyttarlag 11 600

Systrond speidergruppe 12 400

Fjordane skyttarlag 10 200

Sogndal skulemusikk 65 576

Balestrand idrettslag 39 224

Balestrand ungdomslag 6 800

Fjordljos 4H 9 000

Sogndal idrettslag 40 200

Vetlefjorden Idrettslag 10 000

Kaupanger skule- og ungdomskorps 55 384

Leikanger Skyttarlag 19 800

Til saman: 367 323 kroner

Meir informasjon om søknadane og tildelinga, finn du i saksutgreiinga i møtekalenderen.

Allment kulturarbeid

Balestrand sogelag 5 000

Leikanger Pensjonistlag 5 000

BLS Datastover 3 000

Balestrand Pensjonistlag 5 000

 Holmaduren 5 000

Balestrand Folkeakademi 10 000

Balestrand Røde Kors 10 000

Studenthuset Meieriet 2 000

 LHL Sogndal og Vik 10 000

Sværefjorden Bygdekvinnelag 5 000

Leikanger Mannskor 10 000

Systrond Damekor 15 000

Vetlefjorden Bygdekvinnelag 6 000

Sogndal Mållag 6 000

Sogndal musikklag 7 500

Sogndal Storband 10 000

Balestrand Songlag 5 000

Leikanger Musikklag 12 900

Nattuglene i Sogndal 5 000

Til saman: 137 400 kroner

Meir informasjon om søknadane og tildelinga, finn du i saksutgreiinga i møtekalenderen.

Kulturarrangement og -prosjekt

Leikanger Pensjonistlag 5 000

Lars Dalaker 10 000

Kaupanger bygdakor 10 000

Sogndal Idrettslag 15 000

Balestrand Pensjonistlag 20 000

Kaupanger Bandskule – søkjer som privatperson 6 500

Sogndal Turlag 50 000

Barsnes grendalag 6 000

Leikanger mannskor 20 000

Sogndal songlag10 000

Fjordane skyttarlag 10 000

Sogndal idrettslag fotball 25 000

Idrettslaget Syril 50 000

4H-klubbane i Sogndal 5 000

Eventyr i parken 10 000

Norsk forbund for utviklingshemmede, Sogndal og Vik lokallag  20 000

Creative Connections Norway 25 000

Vetlefjorden idrettslag 6 000

Vokalensemblet Tabual Rasa 5 000

Diabetesforbundet Leikanger, Sogndal og Luster 7 000

Sogn Ridehall as 20 000

Systrond speidergruppe  5 000   

Showtime studentbedrift 5 000   

Balestrand ungdomslag 10 000   

Sogn og Fjordane skogselskap 5 000   

Leikanger skyttarlag  20 000   

Sogndal kyrkjelege fellesråd 20 000   

Opplev Leikanger 55 000

Til saman: 455 500 kroner 

Meir informasjon om søknadane og tildelinga, finn du i saksutgreiinga i møtekalenderen.

Vedlikehald og oppgradering av forsamlingshus/bygdahus

Sogndal speidergruppe 5 000

Kaupanger bedehus 15 000

Leikanger Røde Kors 20 000

Barsnes Grendalag 5 000

Sogndal idrettslag 20 000

Fimreite grendelag 15 000

Sogndal Røde Kors 60 000

Til saman: 140 000 kroner

Meir informasjon om søknadane og tildelinga, finn du i saksutgreiinga i møtekalenderen.