Målet er at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking.
Søknadsfristen er 17. desember.

Tilskot vert gitt til utvikling av opne møtestadar, deltaking på ferie og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.  

Utlysing, søknadsportal og meir informasjon om ordninga finn du på nettsida til Bufdir