I Sogndal gjeld dette grunneigarar og drivarar i området Grinde - Engjasete.

Søknadsfrist vert sett til 01.11.2022

Søknadsskjema finn du her.

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål.