Laurdag 21. oktober kl. 10–13 vil det vera ope sandlager i Grushola/Ulvahaugen 2 i Sogndal. Her kan du henta strøsand. Ta med bøtter/balje, du kan få hjelp til å fylla på strøsand. Du treng ikkje førehandsbestilla.

Pris:

  • Påfylling (inntil 65 liter): 50 kroner

Betal til: Lions Club Sogndal – Vipps: 136181 / kontonummer: 3705.03.59884

Treng du få strøsand levert på «døra»? Eldre og uføre kan bestilla heimkøyring hjå Sogndal Frivilligsentral: tlf./SMS: 99 28 60 17 innan torsdag 19. oktober. (Utkøyring av strøsand gjeld i «gamle» Sogndal kommune og vil føregå laurdag 21. oktober kl. 10–13)

Pris:

  • Ny 65 liter-balje + sand: 200 kroner
  • Berre påfylling (inntil 65 liter): 50 kroner

Betal til: Lions Club Sogndal – Vipps: 136181 / kontonummer: 3705.03.59884.

Sogndal kommune gir tilgang på sandlageret. Lions Club Sogndal stiller med bil og hengar, og styrkeløftklubben med mannskap.