Frå klokka 15 søndag gjekk bøsseberarane rundt i kommunen. For dei som ikkje fekk gitt eit bidrag søndag, er det framleis mogleg. Du finn meir informasjon på blimed.no.

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempa barneekteskap.

243,3 millionar til Plan og årets TV-aksjon

Her finn du meir informasjon: