Kvart sjette barn i verda veks opp i krig og konflikt. Vi i Sogndal kan hjelpe til så over 100.000 barn får høve til leike, lære og leve i fred. Innsamla midlar vert brukt på prosjekt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Noreg. I Noreg skal vi hjelpe barn som har flykta frå krig og konflikt.

Meir info finn du på: Hjem | TV-aksjonen NRK 2023 (tvaksjonen.no)

Bli bøsseberar!

Meld deg som bøsseberar på tvaksjonen.no eller send sms BØSSE til 2133.

Kommunekomiteen hadde digitalt møte med lag, organisasjonar og verksemder 4. oktober. Målet var å mobilisere for å få fleire bøssebærarar 22. oktober og hjelp til å skape blest om TV-aksjonen i dagane før innsamlingssundagen.

Campus-løpet

Sogn Næring arrangerer Campusløpet for TV-aksjonen onsdag 18. oktober klokka 14.00-16.00 på Campus. Det viktigaste er ikkje å gå/springe, men at næringslivet i Sogndal mobiliserer for ei god sak!

Påmelding og informasjon: Campusløpet 2023 (sognnaring.no)