Det er framleis fleire stengde vegar, og det vil vera elevar som ikkje kjem seg på skulen måndag.

Det er bestemt at det blir heimeskule for elevane ved Fjordtun måndag.

For dei andre skulane der elevar og tilsette er råka av vegstenging, vil dei føresette få informasjon direkte frå skulen.