Bioposar og plastsekkar blir levert ut gratis ein gong i året. I år vil Simas levera ut plastsekkar i veke 10 og 11. Utlevering av bioposar skjer i veke 12 og 13.

Meir informasjon finn du på nettsidene til Simas: Bioposar og plastsekkar (simas.no)