Skogeigarar som ynskjer ny kontoutskrift for 2020 og ikkje mottek via Altinn, kan gå fram slik for å få utskrifta:

  • Ta ut kontoutskrifta sjølv via «Innlogging skogfond» på nettsida til landbruksdirektoratet  
  • På førespurnad kan du få kontoutskrifta på papir/fil frå kommunen.
  • Rekneskapsførar med delegert tilgang frå skogeigar, kan ta ut kontoutskrifta i Altinn og/eller frå Webskas.

For meir informasjon ta kontakt med arne.kristian.borger@luster.kommune.no