Dersom du har sendt inn søknad og ikkje finn namnet i søkjarlista ber me deg om å ta kontakt med kommunen så fort som mogleg: 

Kultur og aktivitetstilsbod for barn og ungdom 

 • Leikanger skulemusikk 
 • Kaupanger speidergruppe 
 • Avdal Leyeune 
 • Balestrand skyttarlag 
 • Kjernen 4H 
 • Diabetesforbundet Leikanger, Sogndal og Luster 
 • Norum Skyttarlag 
 • Sogn Ridehall as 
 • Leikanger Jakt- og fiskelag 
 • Systrond speidergruppe 
 • Showtime studentbedrift 
 • Fjordane skyttarlag 
 • Sogndal idrettslag Orientering 
 • Sogndal skulemusikk 
 • Balestrand idrettslag 
 • Balestrand ungdomslag 
 • Fjordljos 4H 
 • TT Music Production Tor Talle 
 • Sogndal idrettslag 
 • Vetlefjorden Idrettslag 
 • Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS 
 • SYRIL telemark 
 • Kaupanger skule- og ungdomskorps

Allment kulturarbeid 

 • Balestrand sogelag 
 • Leikanger Pensjonistlag 
 • BLS Datastover 
 • Balestrand pensjonistlag 
 • Holmaduren 
 • Leikanger skyttarlag 
 • Fjordane grendalag 
 • Balestrand folkeakademi 
 • Balestrand Røde Kors 
 • Studenthuset Meieriet 
 • LHL Sogndal og Vik 
 • Sværefjorden bygdekvinnelag 
 • Vetlefjorden idrettslag 
 • Leikanger mannskor 
 • Systrond damekor 
 • Sogndal kyrkjelege fellesråd 
 • Balestrand pensjonistlag 
 • Vetlefjorden bygdekvinnelag 
 • Sogndal mållag 
 • Sogndal musikklag 
 • Sogndal storband 
 • Opplev Leikanger 
 • Balestrand Songlag 
 • Leikanger musikklag 
 • Nattuglene i Sogndal 
 • Kaupanger skule- og ungdomskorps 

Kulturarrangement og -prosjekt 

 • Leikanger Pensjonistlag 
 • Nora Bjørnstad Lindblad 
 • Lars Dalaker 
 • Kaupanger bygdakor 
 • Sogndal idrettslag 
 • Balestrand pensjonistlag 
 • Balestrand pensjonistlag 
 • Kaupanger bandskule 
 • Sogndal turlag 
 • Barsnes grendalag 
 • Leikanger mannskor 
 • Sogndal songlag 
 • Fjordane skyttarlag 
 • Sogndal idrettslag fotball 
 • Idrettslaget Syril 
 • 4H-klubbane i Sogndal  
 • Eventyr i parken 
 • Norsk forbund for utviklingshemmede, Sogndal og Vik lokallag 
 • Creative connections Norway 
 • Vetlefjorden idrettslag 
 • 17. mai komitéen Norane 
 • Vokalensemblet Tabula Rasa 
 • Gudvin Steinar Haraldsson 

Vedlikehald og oppgradering av forsamlingshus 

 • Sogndal speidergruppe 
 • Creative connections Norway 
 • Kaupanger bedehus 
 • Leikanger Røde Kors 
 • Barsnes grendalag 
 • Vetlefjorden Idrettslag 
 • Sogndal idrettslag 
 • Fimreite grendalag 
 • Sogndal Røde Kors 

Kulturminne og kulturarv

 • Ingen 

Nærmiljøtiltak/-anlegg 

 • Sogn Terrengsykkel 
 • Stadheimgarden grendalag 
 • Kaupanger idrettslag 
 • Sogn og Fjordane skogselskap 
 • Stadheimgarden grendalag 
 • Balestrand idrettslag 
 • Kleivane Realsameige 
 • Tjugum og Esefjorden Grendalag 
 • Kjørnes Velforening 
 • Vestre Leite Grendalag 
 • Vener av Balestrandsfjella 
 • Barsnes Grendalag 
 • Idrettslaget SYRIL 
 • Sogndal idrettslag Orientering 
 • Russ 23 v/Sigrid Mundal 
 • Sogndal Laugarlag 
 • Kjørnes Velforening 
 • Barnas Turlag Leikanger 
 • Kirsti Lunde 
 • Slakkalivegen veglag 
 • Henning Birger Sagevik 
 • Norane idrettslag