Dette gjeld menn som har sex med menn og transpersonar med risikoadferd.

Kommunen er ansvarleg for å gjennomføre vaksinering for denne gruppa. Om du høyrer til denne gruppa og ynskjer vaksine, ber vi om at du melder i frå til fastlegen din.  Du vil då få informasjon om korleis det vert gjort reint praktisk. Sjølve vaksinen er gratis.

Informasjon om apekoppevaksine frå Folkehelseinstituttet

Informasjon om apekoppar frå Folkehelseinstituttet