Vaksineringa skal skje på følgjande stader og tidspunkt:

Sogndal:
Kantina ved Sogndal helse- og omsorgssenter
tysdag 8. november kl 13:00 - 15:00
​tysdag 25. oktober kl 09:00 - 15:00
onsdag 26. oktober kl 09:00 - 15:00

Balestrand:
Balestrand helsestasjon
tysdag 25. oktober kl 08:30 - 14:00
tysdag 1. november kl 08:30 - 14:00

Leikanger: 
Leikanger sjukeheim
tysdag 25. oktober kl 09:00 - 15:00
onsdag 26. oktober kl 09:00 - 15:00

Pris kr 200,-.

Det er ikkje timebestilling.

Influensavaksine blir tilrådd personar med risiko for alvorleg forløp ved influensa. Dette gjeld personar over 65 år, vaksne og barn med diabetes, kroniske sjukdomar i hjarte, luftvegar, lever, nyre eller nervesystem, svært alvorleg overvekt (BMI over 40), gravide frå 12. svangerskapsveke, premature barn fram til 5 års alder, og personar med nedsett immunforsvar, samt husstandsmedlemmer til personar med nedsett immunforsvar.

Vaksine mot lungebetennelse med pneumokokkar vil også vera tilgjengeleg. Personar i risikogruppene er tilrådd slik vaksine kvart 5. år.
Denne kostar kr 400,-.