Det vert jobba med å reparera dette no, og me reknar med at vatnet vil vera attende i løpet av føremiddagen.

Me beklagar dei ulempene dette medfører.
Vatnet kan være noko misfarga når det kjem attende.