Også dette året tilbyr Vestlandsforsking i Sogndal gratis føredrag under Forskingsdagane, den årlege, landsdekkande forskingsfestivalen som i år går føre seg frå 16.–27. september. Interesserte verksemder kan ta kontakt for å be forskaren om å koma til dei for å formidla frå forskinga si.

Forskarane du kan bestilla, er Kyrre Groven og Gilda Seddighi.

nettsidene til Vestlandsforsking kan du lesa meir om kva tema dei to kan snakka om og korleis du går fram om du ynskjer å bestilla eit foredrag.