Me har fleire ledige pedagogstillingar frå komande barnehageår. Me treng omsorgsfulle og relasjonssterke medarbeidarar som vil inspirera og motivera barna våre til sosial og fagleg utvikling.

I tillegg lyser me etter fagarbeidarar. Søknadsfristen er 10. april.

Meir informasjon finn du her: Ledige stillingar i Sogndal kommune - SOGNDAL KOMMUNE