Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte tysdag til pressekonferanse for å informera om regjeringas vidare handtering av korona-pandemien.

– Me har no saman fått kontroll på viruset, difor kan me opna opp samfunnet litt etter litt. Me skal gjera det saman, kontrollert og over tid, seier statsminister Erna Solberg.

Barnehagane, 1.-4. trinn i grunnskulen og SFO vil bli gjenopna, og regjeringa vil i slutten av april oppheva forbodet mot å overnatta på hytta. Frisørar og andre verksemder med ein-til-ein-kontakt vil få gjenoppta verksemda viss dei følger krav om smitteverntiltak. Endringane vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringa gjenopna vidaregåande skule for elever på VG3 som følgjer yrkesfagleg løp i skule og yrkesfagelevar på VG2, dersom det kan gjerast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

– Kampen mot viruset er ikkje vunnen, sjølv om me no ser ut til å ha nådd målet om at kvar person i gjennomsnitt ikkje smittar flere enn ein. Me må framleis belaga oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenopningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal me klara saman, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les meir på helsenorge.no: Me må framleis halda avstand og ha god handhygiene

I ei pressemelding frå regjeringa vert det opplyst at tiltaka er som følgjer:

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

21. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

  • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
  • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
  • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
  • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
  • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
  • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
  • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Heile pressemeldinga kan du lesa på nettsidene til regjeringa

Pressekonferansen vart filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og kan sjåast i opptak på regjeringen.no