Flyktningtenesta har ansvar for å koordinera arbeidet med busetjing og integrering. Dette skjer etter avtale med utlendingsstyresmaktene/IMDi – på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Koordineringsansvaret er tidsavgrensa.

Flyktningtenesta bidreg med:

  • hjelp til etablering i bustad
  • praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • tilbod om introduksjonsprogram

Flyktningtenesta i Sogndal er frå 1.1.20 ei avdeling i NAV.