Den ein er ute av isolasjon og den andre har byrja på dei siste sju dagane av isolasjon etter friskmelding, opplyser Jan Ove Tryti, tenesteleiar for legetenester og legevakt i Sogndal kommune.

Begge dei to hadde vore på reise i Austerrike.

Det er per 19.03.20 ikkje påvist fleire med koronasmitte i Sogndal kommune.