Balestrand: Gjestebrygge i sentrum, administrert av Balestrand Adventure
Fjærland: Gjestebrygge i Mundal, administrert av grendelaget
Kaupanger: Gjestebrygge i Amlabukta, administert av båtlaget
Leikanger: Gjestebrygge like aust for sentrum, administrert av båtlaget

I alle desse gjestehamnene kan du få tilgang til straum og vatn. Meir informasjon om kvar hamn finn du ved å klikka på lenkjene.

Per no er det kun ei mellombels ordning i Sogndal sentrum. Gjestebrygge ligg inne i reguleringsplanen for utbyggingsprosjektet Lerum brygge etter initiativ frå Sogndal kommune.