Kor mange er vaksinerte i Sogndal kommune så langt?

Du finn oversikt over kor mange i kommunen som er vaksinerte med 1. og 2. dose her på nettsidene til Folkehelseinsituttet. Hald musepeikaren over Sogndal kommune på karta.

Status 07.04.2021: Sogndal kommune held på med vaksinering av aldersgruppa 65-74 år og personar med spesielt høg risiko 18-65 år, mellom anna dei som er organtransplanterte og nokre med alvorlege sjukdomar.

Status 25.03.2021: Sogndal kommune held på med vaksinering av aldersgruppa 75-84 år.

Status 15.03.2021: I Sogndal kommune er det no sett 1603 vaksinedosar, 578 har fått 2 dosar, 1025 har fått 1 dose. No driv me med vaksinering av aldersgruppa 75-84 år. 

Status 01.03.2021: Sogndal kommune har no passert 1000 sette vaksinar, og ca. 350 personar har fått 2 dosar.

Status 15.02.2021: Sogndal kommune har vaksinert 594 personar, 140 har fått 2 dosar, 454 har fått 1 dose. Me er ferdige med alle bebuarar på sjukeheimane og er også ferdige med dei over 85 år. No driv me med vaksinering av årsklassane 80-85 år. I tillegg har ca. 90 prioritert helsepersonell fått vaksine.

Status 07.01.21: Sogndal kommune starta med vaksinering på sjukeheimane 7. januar.

Korleis får eg time til vaksinasjon?

Personar som er prioriterte til å få vaksinen, vil bli kontakta per telefon for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje naudsynt å kontakta kommunen eller fastlege for å setta seg på venteliste. Me kallar inn dei ulike gruppene i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er viktig at dei som er i den gruppa som skal vaksinerast, er tilgjengelege på telefon. Dersom du ikkje får melding om innkalling saman med andre i gruppa di, kan det vera ein feil og du må ta kontakt med fastlegen. 

Kva kostar vaksinen?

Sjølve vaksinen og vaksinasjonen er gratis.

Kven kan få koronavaksine og når forventar me å vaksinera ulike grupper?

Informasjon om korleis ulike grupper blir prioritert til vaksinasjon og forventa tidsperiodar for vaksinasjon av dei ulike gruppene finn du her på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Meir informasjon om koronavaksine

På nettsida helsenorge.no finn du god informasjon om mellom anna

 • kva vaksinar er godkjende i Noreg
 • kven får koronavaksine først
 • gjennomføring av koronavaksinasjon
 • vaksinasjon av enkeltgrupper
 • beskyttelse og immunitet
 • biverknader

Informasjon om pause i vaksineringa med med AstraZeneca-vaksinen 

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon om du på vaksinasjonsdagen

 • har symptom på forkjøling, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • er isolert grunna covid-19 (du bør vente med vaksinen til 3 månader etterpå.)
 • har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
 • er gravid utan å høyre til risikogruppe for alvorleg koronasjukdom

Dersom du er sjuk den dagen du skal vaksinerast, vil du få eit nytt tidspunkt for vaksinasjon når du er frisk att.

Mer informasjon om koronavaksine finn du på nettsida til Folkehelseinstituttet: www.fhi.no/kvp
Kort informasjon om koronavaksine frå Folkehelseinstituttet (pdf).
Informasjon på fleire språk finn du på nettsidene til Folkehelseinsituttet.