Valstyret skal no informera kandidatane om at dei er sett opp på eit listeforslag. Deretter skal valstyret handsama listeforslaga seinast 1. juni.

Oversikt over innkomne listeforslag