Følgjande vegar og bruer vart stengde før eller i løpet av helga etter at det var sendt ut raudt farevarsel:

  • Supphellevegen, ved Tverrdølabrua.
  • Hodlekve bru
  • Kvåle bru
  • Kommunal veg Jorddal KV 221
  • Gangveg frå riksvegbrua opp til Møllevegen på vestsida av Sogndalselva

Måndag er alle opna att.