"Livsmeistring – Robuste barn og unge" er eit samarbeidsprosjekt mellom Sogndal kommune og Luster kommune.

Målet er at barn og unge skal bli godt rusta til å takla medgang og motgang i livet og at ungane som bur her, skal få like moglegheiter til å utvikla ei god og robust psykisk helse.