Frå 1. januar 2022 er makspris for heil barnehageplass kr 3.315 per månad.
Kostpengar kjem i tillegg.

Frå 1. august vert prisen kr 3.050 per månad.